Yetkili Müesseselerin Kuruluş, Faaliyet, Şube Açma, Yükümlülük ve Denetimleri Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 30.01.2018 |

Yetkili Müesseselerin Kuruluş, Faaliyet, Şube Açma, Yükümlülük ve Denetimleri Hakkında

Yetkili Müesseselerin Kuruluş, Faaliyet, Şube Açma, Yükümlülük ve Denetimleri Hakkında
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45) bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yetkili müesseselerin asıl fonksiyonunun dövize aracılık etme olduğu göz önünde bulundurulmalı.

NOT:
Yetkili müesseseler: Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketleri ifade eder. Bu müesseseler 32 sayılı kararda aşağıdaki hususlar itibariyle zikredilmekte.
a. Döviz alım-satım yapabilirler.
b. Döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler.
c. Yetkili müesseseler, Merkez Bankasınca istenecek döviz işlemlerine ilişkin her türlü istatistiki bilgileri belirlenen sürelerde vermekle yükümlüdürler. Merkez Bankası, bu kuruluşlarda konuyla ilgili incelemeler yapmaya yetkilidir.
d. Kambiyo mevzuatına olan aykırılıkları ya da bu Kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselerin, dövize ilişkin işlemlere aracılık etme yetkisi Bakanlıkça kısmen veya tamamen kaldırılabilir.
e. 32 sayılı Karara ilişkin işlemlerde Yetkili müesseseler tarafından döviz alım satım belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri düzenlenir ve bu belgelerle ilgili usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.
f. İstanbul Altın Borsası faaliyete geçinceye kadar yetkili müesseseler, Merkez Bankasınca öngörülen diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla, Merkez Bankası bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarında, Merkez Bankasınca belirlenecek esaslar dahilinde döviz ve Türk lirası karşılığında altın alım satımı yapabilirler.

İlgili Mevzuat
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler