UTİKAD'ın 39. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddeleri Görüşüldü

Son Güncellenme Tarihi: 25.11.2021 |

UTİKAD'ın 15 Eylül'de gerçekleştirdiği 38. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından dün gerçekleştirdiği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile derneğin faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri paylaşıldı.

UTİKAD'ın 39. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddeleri Görüşüldü

UTİKAD'ın 15 Eylül'de gerçekleştirdiği 38. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından dün gerçekleştirdiği 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile derneğin faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri paylaşıldı.

Toplantı kapsamında belirlenen gündem maddeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu.

1 Eylül 2021 - 31 Ekim 2021 tarihleri arası dernek ve iktisadi işletme bilanço ve gelir gider tabloları Genel Kurul’a sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Denetim Kurulu raporları ve iç denetim raporlarının sunulmasının ardından raporlar Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi.

Dernek aidatı artırıldı

Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi ve oylanmasının ardından, derneğin 2022 yılı için yıllık aidatının belirlenmesi maddesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kulandı:

“Bildiğiniz üzere bu derneğin temel gelir kaynağı üye aidatları ve bağışlar. Her geçen gün sektörde etkin konumu, marka değeri, ortaya koyduğu nitelikli çalışmalar ve üyelerini temsil yeteneğiyle dernek iyi bir mesafe kat ediyor. Her dönem daha da iyiye gidiyoruz, bu böyle de devam edecek. Bunu yapabilmemiz için üyelerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Derneğin fonksiyonunu sağlayabilmesi ve devam ettirebilmesi için üye aidatlarına ihtiyacımız var.

2019 yılında 4 bin 500 TL olarak belirlediğimiz aidatta, ekonomik göstergeler ve maliyetlerdeki artış nedeniyle 2022 yılı için artış yapmaya mecburuz. Güçlü bir icra kurulu, başarılı etkinlikler, yurt içi ve yurt dışında temsil, üyeler için ortaya konan hizmetlerin devamlılığı ve bunların da sürdürülebilmesi için yönetim kurulu olarak yıllık aidatı arttırmamız gerekiyor.

Yaptığımız finansal analizler sonucu mevcut aidatın 6 bin TL olarak belirlenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Genel kuruldan da talebimiz aidatın 6 bin TL olarak belirlenerek, üyelerimizin ayda sadece 500 TL’lik bir katkıyla UTİKAD’ı desteklemeleridir.”

Eldener’in konuşmasının ardından, 2022 yılı için belirlenen yıllık 6 bin TL aidat tutarı Genel Kurul’un oylamasına sunuldu ve tutar oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu’na taşınmaz alma yetkisi verildi
Dernek ve iktisadi işletmenin 1 Kasım 2021 - 31 Ekim 2022 tarihleri arası bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu'na fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi maddesi Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı gündemine göre, Yönetim Kurulu'na dernek merkezi veya başka bir amaçla kullanılmak üzere bir taşınmaz satın alma yetkisi verilmesi maddesi Genel Kurul onayına sunuldu ve Genel Kurul’da kabul edildi. Bu kapsamda, hâlihazırda sahip olduğu bir taşınmaz bulunmayan derneğe bir yuva kazandırılacağı ifade edildi.

Federasyon\konfederasyon\üst birliklere üye olma ve üyelikten çıkma yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi

‘Yönetim Kurulu'na federasyon veya konfederasyon veya üst birliklere üye olma ve üyelikten çıkma hususunda yetki verilmesi’ maddesi Genel Kurul’da birtakım görüş ayrılıkları yaşanmasına sebep oldu.

Genel Kurul’dan, Yönetim Kurulu’na ucu açık bir yetki bir verilmesinin doğru olmadığı tepkisi gelirken, bu maddeye dayandırılarak üyelerin hâlihazırda faydalandığı FIATA gibi federasyon veya konfederasyonların üyeliğinden de çıkılabileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu tarafından maddenin bir yıl süreyle geçerli olacağı ve amacın üyelikten çıkmaktan ziyade daha çok kuruluşa üye olunması olduğu cevabı verildi.

Söz konusu gündem maddesi, Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi.

Sonraki gündem maddesi olan UTİKAD Tahkim Yönetmeliği'nin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçilerek, Genel Kurul’un oylamasına sunuldu. Madde, kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek
21 Ekim 2021 Tarihli ve 31635 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesi İle Dernekler Yönetmeliği'nin 15/A Maddesine Getirilen Değişiklikler Kapsamında derneklerin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanınmıştı.

Bu kapsamda UTİKAD Tüzük Değişikliği’nin yapılması Genel Kurul’un oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin sunulması ve oylanmasının ardından, üyeliklerinin 30. ve 20. yılını dolduran UTİKAD üyelerine şiltleri takdim edildi. Bunu takiben, UTİKAD Ahmet Kartal Başarı Ödülleri kapsamında belirlenen üniversitelerin ve liselerin birinci öğrencilerine başarı ödülleri takdim edildi.


Haber: Elif TURAN

"UTİKAD’ın Faaliyetleri 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Paylaşıldı" haberimiz için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Lojistik Haberleri