Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 6.11.2017 |

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında
Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda düzenlenerek Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına aktarımı hususlarını konu alan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2017/ 20 sayılı genelgeleri örnekleriyle birlikte sunulmakta.


Buna göre
1. Transfer işleminin yapıldığı banka, ilgili transfer bilgisini Tek Pencere Sistemi (TPS) sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ileterek 23 haneli bir Transfer Bildirim Formu numarası alacağı,
2. Bu belge, beyannameye 0887 kodu ve TBF (Transfer Bildirim Formu) adı ile ekleneceği, belgenin, diğer TPS belgelerinde olduğu gibi kullanılacağı,
3. 23 haneli Transfer Bildirim Formu numarası beyannameye eklendiğinde ayrıca kağıt ortamında Transfer Bildirim Formunun aranmayacağı,
4. Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabileceği, aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabileceği,
5. Serbest bölgelerden yapılan ithalatlar ile antrepoda devir işlemini müteakip yapılan ithalatlarda da transferlerin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce olması halinde bankalarca elektronik ortamda Transfer Bildirim
Formunun düzenleneceği,
6. Antrepoda devir olması durumunda devralınan eşyanın KKDF ödenmeden ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ithalat bedelinin eşyayı devreden tarafından yurt dışına transferinin antrepo beyannamesinin tescilinden sonra
ancak devralan tarafından verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması halinde ithalat bedelinin ödendiğine dair bankadan alınacak belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde
veya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin muayene işlemleri bitmeden doğrudan devreden tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmediği,
7. Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferleri ile söz konusu işlemlere ilişkin Türkiye'deki banka şubesinden transfer yapılması durumunda transfer bildirim formunun kâğıt olarak düzenleneceği,

8. Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısı, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısı bankalara verilecek ödeme talimatlarında belirtmesi gerektiği,
9. Transfer bilgisini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemlerine iletecek altyapıyı henüz tamamlayamamış bankalar ile ilgili Tarnsfer bildirim formlarının eskiden olduğu gibi kağıt ortamda aranmaya devam edileceğinin yanı sıra ilgili
bankalardan (teminat mektuplarında olduğu gibi) teyit alınmak suretiyle işlem tesis edileceği,
10. Her kalem için ödeme şekli girilmesine yönelik düzenlemenin yapılmış olduğu, böylece peşin, vadeli, bedelsiz vs.. ödeme şekillerinin beyannamenin 44 nolu hanesine açıklama yapılmayarak, beyannameye ödeme şekline göre yeni kalem
ilave edilmek suretiyle işlem yapılması gerektiği,
11. KKDF'ye tabi miktarın veya muafiyet hususlarının beyan usulünün ve dağılımının nasıl olacağı,
12. "İhracatçı Firma Unvanı" ve/veya "Transfer Yapılan Firma Unvanı" nın birden fazla olması durumunda her bir ihracatçı firma/transfer yapılan firma için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenleneceği,
13. İlgili düzenlemenin 06/11/2017 tarihinde devreye alınmasının beklendiği,

gibi hususlar söz konusu genelgenin muhteviyatını oluşturmakta.

İlgili resmi yazı

Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler