Özet Beyan Nedir? Özet Beyan Ne Zaman Verilir?

Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2022 |

Özet Beyan Nedir? Özet Beyan Ne Zaman Verilir?

Özet Beyan Nedir? Özet Beyan Ne Zaman Verilir?
Türkiye Gümrük Bölgesinden kara, hava ve deniz yoluyla durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya için özet beyan verilmesine gerek yoktur. Bunun dışında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen tüm eşyalar için özet beyan verilir.

Özet Beyanı Kim Vermelidir? Özet Beyan Nereye Verilir?

Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir. Özet beyan bilgisayar ortamında eşyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren yada getirmesinden sorumlu olan kişiler tarafından verilir. Özet beyan verilirken gümrük idaresine sunulan bilgilerin doğruluğundan özet beyan veren kişi sorumludur. Deniz veya hava taşımacılığında, taşıma aracının paylaşımı veya taşıma işleminin sözleşme kapsamında yapılması durumunda, özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek eşyanın araçta taşınması için taşıma belgesi düzenleyene aittir.

Kombine Taşımacılıkta Özet Beyanı Kim Verir?

Eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.Özet Beyan Ne Zaman Verilmeli?
Özet beyan, mevzuatta belirtilen süreler içerisinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir.

Özet Beyan;

Denizyolu taşımacılığında,
- Konteyner ile taşınan eşya için, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,
- Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,
- Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan limanlar (Fransa'nın denizaşırı illeri, Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları hariç) ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,

Havayolu taşımacılığında,
- Kısa mesafeli uçuşlarda; en geç uçağın havalandığı ana kadar,
- Uzun mesafeli uçuşlarda; Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce

Demiryolu taşımacılığında,
Özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.

Karayolu taşımacılığında,
Özet beyan, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından

verilir.

Kısa Mesafeli Uçuş Nedir?
Kısa mesafeli, son hareket havalimanı ile Türkiye'de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılmaktadır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır.Özet Beyan Aranmayacak Durumlar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen eşya için özet beyan verilmesi şartı aranmamaktadır.

- Elektrik enerjisi,

- Boru hattı ile gelen eşya,

- Elektronik medya içerenler dahil, mektup, posta kartı ve basılı yayınlar,

- Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya,

- Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, başka bir yolla gümrük beyanı yapılan eşya,

- Yolcu eşyası,

- Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, sözlü beyanı uygun bulunan eşya,

- ATA Karnesi ve Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) kapsamı eşya,

- TIR karnesi kapsamı eşya,

- Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ve Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak ve hizmet ifasında kullanılmak üzere kendilerine ait taşıtla veya yalnızca kendi yetkililerinin kullanımına mahsus taşıtlarla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan silahlar ve askeri malzeme,

-19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302 kapsamı eşya,

- 18 Nisan 1961'de diplomatik ilişkiler hakkında imzalanan Viyana Sözleşmesi, 24 Nisan 1963'de imzalanan konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi veya diğer konsolosluk sözleşmeleri veya 16 Aralık 1969'da imzalanan özel görevler hakkında New York Sözleşmesine göre muafiyet tanınan eşya.

- Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce işletilen üretim veya sondaj platformları için Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan eşya;

-Yapım, onarım, bakım veya değiştirme amacıyla bu tür platformların bünyesine dahil edilen eşya,

- Bu platformları teçhiz etmek veya donatmak üzere kullanılan eşya,

- Bu platformlarda kullanılan veya tüketilen malzeme ve,

- Bu platformların zararsız atık maddeleri

- Cenazeler.

Yazar: Gümrük TV
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Kavramları