İptal ve İade (Cayma)

İADE VE İPTAL SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE-1

 

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:  Erdem İLBEYİ Medya Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 İş bu sözleşmede bundan böyle ‘Gümrük TV' olarak anılacaktır.
ALICI:  gumruktv.com.tr üyesi.

İşbu sözleşmede bundan böyle ‘ÜYE’ olarak anılacaktır.

 

 

MADDE-1

İş bu sözleşmenin konusu, alıcını satıcıya ait gumruktv.com.tr sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışta konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları ödeme şekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  gumruktv.com.tr  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE-2 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce onaylanmış bulunan sözleşme belirtilen tarihte kabul edilmiştir ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

 

MADDE-3 HİZMETİN TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Gümrük TV tarafından sağlanacak hizmetler, alıcının www.gumruktv.com.tr adresinde ifa edilecektir.

 

MADDE-4 ALICININ BEYAN VE TAAHHAÜTLERİ

Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kullanma keyfiyeti alıcıya aittir. Hizmetin ifasından sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya ödeme aracı kuruluşunun hizmet bedelini satıcıya ödemesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmeti 3(üç) gün içerisinde hizmet kullanımından vazgeçer.

 

MADDE-5 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun ifa edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu hizmeti, alıcıdan başka bir kişi/kuruluş kullanacak ise, hizmeti kullanacak kişi/kuruluşun hizmet ifasını kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10(on) gün içinde hizmet bedelini varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürünü sağlayabilir edebilir. Satıcı hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(0n) gün içinde iade edilir.

 

 

 

 

MADDE-6 SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Hizmetin cinsi ve türü miktarı ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.gumruktv.com.tr adlı  web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE-7 HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Hizmetin satış fiyatı Üye’ye elektronik yolla gönderilen mailde yer alan Ön Bildirim Formu ve ÜYE’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE-8 FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

 

MADDE-9 ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı kart sahibi banka arasındaki sözleşme hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE-10 CAYMA HAKKI

Alıcı sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişi/kuruluşa tesliminden 14(on dört) iş günü içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve hizmetin iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve Ön Bildirim Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi belirtilen niteliklerde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya  alıcıya teslim edilen hizmete ilişkin fatura aslının iadesi  zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın cayma@gumruktv.com.tr adresine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve aynı zamanda hizmet ifası durdurulur. Alıcı tarafından fatura satıcıya gönderilmezse KDV ve varsa diğer yasal hükümlülükler alıcıya iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen hizmetin fatura teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır. Cayma Formu aşağıda sunulmuştur.

 

MADDE -11 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan  talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE -12 YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstünde ise İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAYMA FORMU

Satıcı                                    :              Gümrük TV, Erdem İLBEYİ Medya Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Piri Reis Mh. 2281 Sk. No:5 A6 Blok D:1 Esenyurt / İSTANBUL

Tel                                         :              0212 852 22 84

Email                                    :              cayma@gumruktv.com.tr

 

Sözleşme Tarihi               :

 

Hizmet İfa Tarihi             :

 

Cayma Konusu Hizmet :

 

Tüketicinin adı, soyadı, unvanı                :

 

Tüketicinin adresi          :

 

İmza                                     :

 

Tarih                                     :