YYS İhtisas Teminat Çözümü Servisi

Son Güncellenme Tarihi: 11.10.2021
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firma sayısı 574’e ulaşmıştır. Her geçen gün güvenilir firma sayısı ile doğru orantılı olarak mevcut firmaların basitleştirme talepleri de artmaktadır. Sistemin etkin kullanımı ihracatımızı ve yurt dışı rekabet gücümüzü güçlendirecektir.

Uygulamadaki basitleştirmeler sadece Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ile ilgili olarak değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri ile de ilgili olarak da uygulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, gelir idaresi mükellef odaklı yeni olumlu bir adım atarak Katma Değer Vergisi (KDV) iadeleri için ihtisas vergi dairelerini kurmuştur.

Artık KDV iadeleri ile ilgili işlemler her vergi dairesinde değil ihtisas vergi dairelerince yerine getirilecektir. Bunun mükellefler bakımından anlamı ve önemi çok fazladır. En azından KDV iadeleri veya mahsupları sür’atle gerçekleştirilmekte ve vergi daireleri bazında az da olsa farklılaşabilen uygulamalar ortadan kaldırılmaktadır.

Düzenlemenin temel amacı imalatçı-ihracatçı firmalara hız ve finansal kabiliyet yaratmaktır.

Türkiye’de ihracatın %31’i YYS sahibi firmalar tarafından gerçekleştirmektedir. Bu firmaların büyük bir çoğunluğu ise dahilde işleme rejimi kullanarak teminat yatırmaktadır. Ancak üyelerimiz belge kapama ve teminat çözüm süreçlerinin karmaşıklığından ve uzunluğundan yakınmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tek çatı altında Ticaret Bakanlığı olarak örgütlendiğinde, bu işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi beklenirken, aradan geçen zamana karşın süreçlerde iyileşme yaşanmamıştır.

YYS sahibi firma özelinde ortalama teminat çözüm sürecine örnek vermek gerekirse;

I- Ticaret Bakanlığı belge kapama incelemesi: Ortalama 4 ila 5 ay.

II- İkincil işlem görmüş ürün veya kati ithal beyannameleri de düzenlenmek suretiyle, geçici ithal edilen eşya miktarı ile çıkış miktarı uygunluğunun sağlanmasından sonra giriş beyannamesi, çıkış beyannamesi, makbuz/dekont aslı ve varsa ayniyat, numune vb. diğer bilgi/belgelerin ibrazı ile ilgili gümrük idaresince incelenmesi: Ortalama 1 ila 2 ay.

III- Teminat çözüm dosyası ile ilgili olarak Gümrük İdaresi tarafından herhangi bir bilgi/belge talep edilmesi halinde istenilen bilgi/belgelerin temini: Ortalama 1 ila 2 hafta.

IV- Gümrük İdaresince inceleme sonuçlandıktan sonra, nakit teminat ve teminat mektubu ibraz edilen işlemlerde, gümrük idaresi tarafından teminat iadesinin uygun bulunduğuna dair gümrük saymanlık müdürlüğüne yazılan yazı: Ortalama 1 ila 2 ay.

V- Gümrük saymanlık müdürlüğünce nakit teminat firmanın banka hesabına, teminat mektupları vekalet aslı ibrazı ile teslimi: Ortalama 1 ila 2 hafta.
Durum böyle olunca, teminat rakamı ortalama 500.000 TL tutarında olan bir belgenin kapama süresi dahil ortalama teminat çözümü süresi 8 ila 9 ay arasında değişmektedir.

Bu bağlamda, hızla değişen ve gelişen dünya ticareti içerisinde imalatçı-ihracatçı firma özelinde ihracatın desteklenmesi adına ihtisas vergi dairesi gibi YYS’li firmalar için belge kapatma ve teminat süreçleri için gümrük idarelerinde ‘YYS İhtisas Teminat Çözümü Servisi’ kurulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Mehmet Altay YEGİN
Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları