Onaylanmış Kişi Statü Sisteminde Son Durum

Son Güncellenme Tarihi: 20.06.2017
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca, 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul ediliyordu. Bu firmaların 01.01.2017 tarihine kadar OKSB’lerini Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile yenilemesi gerekmekteydi. 07.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile söz konusu OKSB’lerin geçerlilik süresi 15.08.2017 tarihine kadar resen uzatılmıştı.

Diğer yönden kamuoyunda sanki Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin, tamamen kaldırılacağına dair yanlış bir kanının hakim olduğunu görüyoruz. Esasında Onaylanmış Kişi Statü belgesi tamamen ortadan kaldırılmıyor. Bilindiği üzere Onaylanmış kişi statüsü A, B ve C olmak üzere üç kategoriye oluşmakta. Bunlardan A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü belgeleri ithalatı ve ihracatı kapsayan kolaylıkları içeriyor. C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü belgesi ise daha ziyade ihracat tarafındaki kolaylıkları ve basitlikleri içeriyor. Bakanlığın kaldırmayı tasarladığı kategori ithalata yönelik basitlikleri içeren A ve B sınıfıdır. Kaldırma gerekçelerinden biri ve en önemlisi sektörü Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına yönlendirmektir.

Bununla birlikte geçen haftalarda Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının resmi web sayfasında ilan edildiği üzere, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip firma sayısının 72 de kaldığı göz önüne alındığında, sisteme beklenen rağbetin olmadığı veya şartları münasebetiyle henüz işlemleri tamamlanmamış, süreci devam eden firma sayısının ne denli çok olduğu çıkarımı yapılabilir. Bakanlığın sektörü, uluslararası arenada güvenli ve kolay ticaret nimetlerinden faydalandırmak gayesiyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne yönlendirme çabası ile sektörün, ulusal düzeydeki ihtiyaçlarına kifayet eden Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sım sıkı sarılması arasındaki tezat iyice gün yüzüne çıkmış görünüyor.

15.08.2017 tarihi itibariye A ve B sınıfı OKS Belgelerinin kaldırılacak olması özellikle ithalat tarafındaki gümrük işleyişini olumsuz yönde etkileyeceği; sarı ve kırmızı hat sayısındaki fazlalığın ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet vereceği, riskli eşyaların daha nitelikli incelenmesinin fiziki şartlar ve iş yükü münasebetiyle mümkün olmayacağı ve 2023 Hedeflerinin olumsuz etkileneceği ön görülüyor. Bakanlığın haklı olarak daha ne kadar veya nereye kadar süre uzatımı yapacağız tavrını da ötelemeden gerçekçi bir yaklaşımla sorunun masaya yatırılmasında ve yukarıda sayılan muhtemel olumsuzlukların önlenmesi bakımından OKSB’nin ithalat tarafını da sekteye uğratmayacak şekilde yeniden uzatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları