Hızlı Kargo Gümrük Müşavirliği A.Ş.

Son Güncellenme Tarihi: 11.06.2019
Ali Kamer OBAN

Ali Kamer OBAN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

15.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemelerden kamuoyunda ilk yankı bulan değişiklik Posta veya Hızlı kargo yoluyla gelen eşyaya uygulanan 22 Avro’luk gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılması oldu. Bir diğer önemli değişiklik ise yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan gümrük vergisi muafiyeti süresinin iki yıldan üç yıla çıkarılması ve cihazın yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılma zorunluluğunun getirilmesidir.

Bu iki düzenlemenin gölgesinde kalan ve biz meslek mensuplarını doğrudan ilgilendiren bir değişiklik daha var. Bu değişiklik, anılan kararnamenin 3.maddesinde geçen “Aynı kararın 126.maddesinin birinci fıkrasında yer alan beş katına ibaresi on katına şeklinde değiştirilmiştir” ifadesidir.


2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126.maddesi, Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmasına ilişkin şartları düzenliyor. 126.maddenin birinci fıkrasının b bendi “Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın, gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir” hükmüne amir.

Aynı maddenin devamı “İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş katına kadar (15.05.2019 itibariyle on katına kadar) artırmaya Bakanlık yetkilidir” hükmü ile limitleri belirleme yetkisini Ticaret Bakanlığına bırakmış durumda.
Bu tutar CB Kararnamesi ile değiştirilmeden önceki oranda bakanlık tarafından beş katına kadar arttırılmış ve halihazırda Gümrük Genel Tebliği (Seri No.4) ile “brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı operatör tarafından yapılır” şeklinde uygulanmaktaydı.Yapılan düzenleme ile bu tutarların “brüt 300 kilogram ve değeri 15000 Avro’ya kadar” yükseltilmesinin önü açılmıştır. Bahsi geçen tutarların yükseltilmesi Hızlı kargo operatörlerine tanınan dolaylı temsil imtiyazının sınırlarının genişletilmesi anlamına gelmektedir; limitlerin arttırılması sonucunda operatörler tarafından yapılacak işlem sayısını artacak, gümrük müşavirliği şirketleri tarafından yapılacak beyan sayısını azalacaktır. Böylelikle tamamı yabancı sermayeli hızlı kargo operatörleri karşısında yerli sermayeli Gümrük Müşavirlerinin oluşturdukları tüzel kişilikler zora düşecek, şirketlerinin gelişim ve devamlılıkları tehlikeye girecektir.

Bu noktada, meslek mensupları olarak hepimizin ortak beklentisi mesleğimizin küresel rekabet karşısında yara almayacağı bir düzenlemenin yapılması yönünde olacaktır.

Ali Kamer OBAN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları