Gümrük Müşavirleri Cumhuriyetimizin 100.Yılında Meslek Kanununa Sahip Olmak İstiyor

Son Güncellenme Tarihi: 14.09.2022
Şükrü GÜVEN

Şükrü GÜVEN

Dış Ticaret Danışmanı

Yazarın Diğer Yazıları

Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri, ticaret erbabının gerçekleştirdiği dış ticaret işlemlerinin kamu yararına ve kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanmasından, Türk toplumuna karşı birlikte sorumlu.

Gümrük Müşavirleri, dış ticaretin ülke menfaatlerine ve kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanmasında, bütçe gelirlerinin %25’lik kısmının dış ticaret işlemlerinden elde edilmesi sürecinde, vergi kaçakçılığı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadelede Ticaret Bakanlığı ile birlikte görev ve sorumluluk yüklenerek 113 yıldır Türk toplumu ve ekonomisi için "değer" üreten (yarı devlet memuru niteliğinde) kamusal serbest meslek mensupları.

Dış ticaretin ülke yararına uygun olarak yapılmasının sağlanmasına çok büyük katkı yapan Gümrük Müşavirlerinin, ekonominin içinde firma sahipleri ile bire bir iletişim halinde bulunmaları nedeniyle sorunları görüp çözüm üretme, istihdam oluşturma potansiyelleri de çok yüksek.

Dış ticareti yöneterek denetlemekten birinci derecede sorumlu olan Ticaret Bakanlığı, dış ticaretin kamu yararına yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi görevinin layıkıyla yapılabilmesi için gerekli mevzuat dayanağına, örgüt yapısına ve bütçe imkanlarına sahip.

Oysa Ticaret Bakanlığı ile birlikte dış ticaretin toplum menfaatlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması ve denetlenmesinden sorumlu olan Gümrük Müşavirlerinin, işlerinin ve üstlendikleri yükümlülüklerin çok daha iyi yapılabilmesini, Türk toplumuna ve ekonomisine çok daha fazla katkı yapabilmelerini sağlayacak, kanunla kurulmuş mesleki örgütleri ve yeterli imkanları bulunmuyor.

İçinde bulunduğu topluma bu kadar artı değer üreterek katkı sağladığı halde, yıllardır yaptığı işin saygınlığı ile uyumlu statüde çalışma imkanına kavuşturulmayan, bu nedenle mağdur edilen başka bir meslek grubu da yok maalesef.

Örneğin Maliye Bakanlığı’nın görev alanında Gümrük Müşavirleri gibi kamusal serbest meslek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, 1989 yılından beri kanunla kurulmuş meslek örgütleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 1989 yılından beri, bir yandan dahili vergilerin kanunlarda belirlenen miktarlarda tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamaya çalışırken, diğer yandan mesleki eğitimlerini yapıyor ve meslek mensuplarının işlerini daha mükemmel yapmalarını temine yönelik yüksek mesleki standartları belirliyorlar. Her şey olması gerektiği gibi, sistem gayet güzel çalışıyor, meslek mensupları ve Devletin sisteme yönelik hiçbir şikayeti yok.

4458 sayılı Gümrük Kanunu 22 yıldır uygulanıyor, geldik 2022 yılına, Cumhuriyetin 100.yılına bir yıl kaldı. Teşbihte hata olmaz; 22 yıldır, prangaya vurulmuş mahkumlar gibi Müşavirlik Dernekleri bünyesinde çalışmaya mecbur bırakılan, Meslek Kanunları çıkarılmayan Gümrük Müşavirlerinin, özgürleşmesi, topluma, Devlete ve ekonomiye daha fazla katkı yapması engelleniyor. Üzülerek ifade etmek gerekirse, kamu yararına uygun olmayan bu yapılanmanın Türk toplumuna ve ekonomisine yakıştığı söylenemez. Türk toplumu ve Gümrük Müşavirleri kesinlikle daha iyisini hak ediyor.

Bu nedenle, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında, kamu yararına uygun olmayan bu yanlışlığın giderilerek, Gümrük Müşavirlerinin var olan potansiyellerinin Türk ekonomisine aktarılabilmesi için, üstlenmiş oldukları sorumluluğa uygun kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları bünyesinde faaliyete geçmelerini, ayrı bütçeye sahip olmalarını sağlayacak Gümrük Müşavirleri Meslek Kanunu’nun çıkarılması gerekli.

2022 Eylül ayındayız ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle genel seçim sath-ı mailine girilmiş olduğundan, Gümrük Müşavirlerinin sahip olduğu bu ekonomik değerin heba edilmesinden, toplumun ve ekonominin Gümrük Müşavirlerinin yapacakları katkıdan mahrum bırakılmasından, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kamu yararına uygun olmayan meslek yapısı ile girmekten rahatsızlık duyan, ülkesini ve mesleğini seven Gümrük Müşavirlerinin, Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını sağlamaya yönelik çalışma yapmak için harekete geçmesinin tam zamanıdır.

Şükrü GÜVEN
Dış Ticaret Danışmanı
Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu E.Başkan Yrd.
E.Gümrük Başmüfettişi)
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları