Görev Başında Sağlıcakla Kal

Son Güncellenme Tarihi: 28.03.2020
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Çok zor günlerden geçiyoruz.

Korona virüs, sağlığımız başta olmak üzere, işimizi-gücümüzü, neşemizi-huzurumuzu olumsuz etkilemeye devam ediyor maalesef. Bu dönemde ister istemez kendi sağlığımızdan önce, çalışanlarımızın sağlığını düşünerek hayatımızı idame ettirmeye gayret ediyoruz.

Kaygıya ve karamsarlığa kapılmadan, alınan tedbirlere uyarak bu günleri de geride bırakacağız kuşkusuz…
İnsanların korona virüsten korunmak için evde kaldığı bu dönemde sağlık personeli, emniyet ve güvenlik birimleri kadar, tedarik zincirinin kopmaması bakımından gümrük, lojistik, antrepo, gümrük müşavirliği hizmetlerinin de kesintisiz devam etmesi ziyadesiyle önem arz etmektedir.
Bununla birlikte; devletleri, salgın hastalıklardan, savaşlardan, doğal afetlerden daha derinden etkileyen ve çöküşe götüren etmenler bakımından sağlık, ekonomi, sosyal-ulusal güvenlik gibi sistemlerinin çökmesini sayabiliriz. Devletlerin bir sistem dahilinde makine gibi çalıştığı tahayyül edilecek olursa, söz konusu etmenlerin her biri makinenin sağlıklı çalışmasında görev ifa eden bir dişli gibidir. Dişlilerden birinin durması sistemin tamamını etkileyeceği muhakkaktır. Bu dişlilerden birinin de Gümrük Müşavirliği mesleği olduğunu unutmayalım. Kaldı ki, Dış Ticaretimizin % 93’lük kısmının gümrük müşavirleri marifetiyle yapıldığı gerçeği, dış ticaret işlemlerinde gümrük müşavirlerinin rolünü ve önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yeterince takdire mazhar olmasa da kişisel tedbirleri önceleyerek, işini layık-ı veçhi ile en güzel şekilde her zamankinden daha ziyade yapmaya çalışan Gümrük Müşavirleri de bu süreçte “alkışı” hak ediyor…

Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu zor ve sıkıntılı günlerde bu mesleğin değerli mensupları, ülkemiz ekonomisini oluşturan büyük çarkların dönmesi adına, ihracat ve ithalatımıza can suyu taşımak üzere, görevleri başında çalışmaya devam etmektedir. Bu zor zamanlarda, devlet mekanizmasının aksamadan sağlıklı yürümesine omuz vermek sadece mesleki sorumluluğumuz değil; aynı zamanda vatan borcumuzdur. Sefer görev emri gibi telakki edilmelidir. Görevden kaçarak değil; hayatların pamuk ipliğine bağlandığı bu hassas dönemde görev ifa ederek, vazifenin tekemmül ettirilmesi her türlü takdirin üzerinde olacağı muhakkaktır. Atatürk’ün dediği gibi “vatanını en çok seven; görevini en iyi yapandır.”

Diğer yönden, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan tebliğde lojistik, antrepoculuk gibi partner hizmet gruplarının sayılıp; Gümrük Müşavirliği mesleğinin sayılmaması, sektörde adaletsiz bir tutum olarak algılandığını da ifade etmek gerekir. İçerisinden geçtiğimiz bu müstesna zaman diliminde, güzel ülkemin tüm mükelleflerinin “mücbir sebep” halinde sayılması. Personel çıkarmamak kaydıyla elektrik, su, doğal gaz, sigorta primleri gibi masraf kalemlerinin silinmesi ve / veya muafiyet, indirim gibi teşvikler sağlanması zorda kalan işverenlere ve çalışanlara can simidi olacağı gibi süreçte yaşanması muhtemel istihdam kaybının da önüne geçeceği değerlendirilmektedir.

Bu salgının, insan kayıplarının yanında sosyolojik, ekonomik ve hatta güvenlik gibi sonuçlarının olacağı vakıa. Şu halde salgınla mücadele edilirken diğer etmenlerin göz ardı edilmesi, tali pozisyonda değerlendirilmesi salgından daha ağır sonuçlarla bizi yüzleştirebilir. Bu nedenle, evde kalması gerekenlerle; görevinin başında olması gerekenleri ayrı kategoride değerlendirip, süreci buna göre inşa etmenin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bu ayrımdan hareketle gümrük müşavirliği hizmetleri de “emek yoğun” sektör olarak sahada önemli bir alanı işgal ettiği yadsınamaz.

Özetle, sürecin mesleki sorumluluk ve vatan borcu nazariyesinden bakılarak uhulet ve suhuletle yönetilmesinin elzem olduğunu düşünenlerdenim. Yarı Kamusal nitelikte ve Riskli Meslek Mensupları arasında yer alan (Gümrük Müşavirleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerler) bizler, tedarik zincirinin kopmaması, arz - talep dengesinin bozulmaması, velhasıl-ı kelam devletimizin dim dik ayakta (ki biz düşersek devletimiz kaldırır, ama maazallah devletimiz düşerse hepimiz düşeriz) kalması için görevimizin başında hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeter ki, insanımız sağ ve salim, devletimiz payidar, yurdumuz mamur olsun…
"Ya devlet başa ya kuzgun leşe"
Son söz olarak değerli meslektaşım, (evde kalmak zorunda olanlar muhakkak evde kalmak koşuluyla)

Ey, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri,
Ey, Gümrük Müşaviri,
Ey, Gümrük Müşavir Yardımcısı,
Ey Stajyer,
Ve ey ismini sayamadığım nice kıymetli paydaşlarımız,

Kutlu hizmet bilinciyle, görev başında “SAĞLICAKLA” kal …

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları