Gümrük dairelerince satışa çıkarılan araçlar üzerinden binde 5,69 nispi damga vergisi alınması gerekirken, daireler binde 15,17 almakta, üzerine %18 KDV bindirdikten sonra da, satılan aracın silidir hacmine göre ÖTV bindirmektedir. Devlet dairesi böyle hukuksuz uygulama yaparsa, gerisini ne ben söyleyim, ne de sizi dinlemek zorunda bırakıyım.