Beşte Beş

Son Güncellenme Tarihi: 31.12.2021
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

2021 yılının son günlerinde Gümrük Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 30.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan beş değişiklikte sektörün beklentilerini kısmen karşıladığı ve bu değişikliklerin yeni yıl öncesi camiada sevinçle karşılandığı gözlendi.

Yönetmelik değişikliklerinden bahsetmek gerekirse:

  •  Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilecektir. Yapılan düzenleme ile işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması hedeflenmiştir.

  •  Gümrük rejimi beyanında bulunulmadan önce yükümlü başvurusuna istinaden eşya tahlile gönderilebilecek. Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilecek. Uygulamada kabul edilmeyen tahlil sonuçları için artık yasal dayanak sağlanmış olup, yapılan düzenleme ile maliyet ve zaman kaybını gideren bir hüküm yürürlüğe sokulmuş; bu yönüyle yükümlüler açısından faydalı bir düzenleme olmuştur.

  •  Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilecek. Sektörel bazda ihtiyaç duyulan bu düzenleme ile havacılık sektörünün bir sorunu daha çözüme kavuşturulmuştur.

  •  Geri gelen eşyaya tekabül eden Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın rejim hak sahibine teslimine izin verilecek. Coronavirüs sonrasında gerçekleştirilen bu düzenleme ile teminat sağlanması koşulu ile sanayici imalatçıların eşyalarının gereksiz yerde gümrüklü sahalarda bekletilmesi önlenmiştir.

  •  Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için yaş limiti 65’ten 70'e çıkarıldı. Senelerdir sektörün kanayan yarası olan 65 yaş haddi yeni yıl müjdesi olarak tüm meslektaşlarımıza duyurulmuş oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın son gerçekleştirdiği düzenlemeler gösteriyor ki, Bakanlık sektörün sorunlarını bilen, soru ve sorunlara ilgisiz kalmayan ve gerekli düzenlemeleri yeni ve yenilikçi bir anlayış ile gerçekleştiren bir yönetim anlayışına sahiptir.

Bu vesileyle, geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması ve 2022 yılının başta sağlık olmak üzere, ülkemizde ve dünyada sevgi, hoşgörü ve güvenin yılı olmasını temenni eder sizlere, sevdiklerinize ve ailenize; sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları