Başka Ülkelerde Mesleğimiz: Gümrük Müşavirliği

Son Güncellenme Tarihi: 21.08.2020
Saruhan Sarman

Saruhan Sarman

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gümrük komisyoncuları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi , ABD Tarım Bakanlığı ve Balık ve Vahşi Yaşam Servisi gibi devlet kurumlarını bilgilendirmek veya onlardan izin almak için belgeler hazırlar ve sunar . Ayrıca , nakliye şirketleri aracılığıyla malların aktarılmasını (yani yerel teslimatı) düzenlerler . Birçok gümrük komisyoncusu giyim , çabuk bozulan ürünler veya mürettebatı ve büyük kargo gemilerinin manifestosunu temizleme gibi belirli mallarda uzmanlaşmıştır . Çoğu büyük havalimanlarında ve uluslararası trafiğe sahip limanlarda bulunmaktadır. Bununla birlikte, Otomatik Broker Arayüzünün ortaya çıkması ve gümrük komisyoncularına ulusal olarak izin verilmesine izin veren kurallarla (belirli limanların aksine), gümrük komisyoncularının artık bir limanın yakınında bulunmasına gerek kalmadı.

Nitelikler

ABD Gümrük komisyoncusu lisansları, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) tarafından verilir ve denetlenir . Uygunluk dahil olmak üzere ABD Gümrük komisyoncusu lisanslarını yöneten şartlar, Birleşik Devletler Federal Düzenlemeler Yasasının (19 CFR 111) Başlık 19, Kısım 111'de belirtilmiştir . Bu düzenlemeler hem bireylerin hem de şirketlerin Gümrük müşavirliği lisansı almalarına izin verir, ancak başvuru süreci ve her tür lisansı yöneten genel kurallar birbirinden farklıdır.

Bir ABD Gümrük komisyoncusu lisansı almaya hak kazanabilmek için, bireysel bir başvuru sahibinin birkaç koşulu karşılaması gerekir: ilk olarak, ABD Gümrük Müşaviri Lisans Sınavını (CBLE)% 75 veya daha yüksek bir puanla geçmelidir; başvuru tarihinde veya öncesinde ABD vatandaşı olmalı, 21 yaşını doldurmuş olmalı ve federal bir çalışan olmamalıdır; ve iyi bir ahlaki karaktere sahip olmalıdır. Birey, CBLE'yi geçtikten sonraki üç yıl içinde lisans başvurusunu ve lisans başvuru ücretini sunmalıdır. Bu üç yıllık süre sınırı, CBLE'yi geçtiğini sınava giren kişiye bildiren mektubun tarihinden itibaren hesaplanır.

CBP, bir lisans başvurusu paketini aldıktan sonra, onun yararına göre inceler.

Birey olmayanlar için lisans uygunluğu farklıdır. Bir ABD Gümrük komisyoncusu lisansı almaya hak kazanabilmek için, bir ortaklığın en az bir ortaklığın bir komisyoncu olan üyesine sahip olması gerekir. Bir dernek veya şirket, öncelikle kendi ana sözleşmesi veya ana sözleşmesi uyarınca gümrük işlemlerini bir simsar olarak gerçekleştirme yetkisine sahip olmalı ve ikinci olarak, komisyoncu olan en az bir memura sahip olmalıdır.

Gümrük komisyoncusu lisansı sahipleri devlet çalışanı değildir ve "gümrük memurları" ile karıştırılmamalıdır (ancak diğer ülkelerde, bu iki terim birbirinin yerine kullanılabilir). Gümrük komisyoncularının tarife çizelgesine, ithal edilen ürünler için vergi oranlarının bir listesine, CATAIR'a, ithalatı yöneten yasal ve düzenleyici kurallara ve diğer ticaretle ilgili konulara aşina olması gerekir. Örnek olarak, bir gümrük komisyoncusu, menşe ülkenin işaretleme gereklilikleri hakkında bir ithalatçıya tavsiyede bulunmalı veya kota ve vize şartlarına tabi bir giyim nakliyesi için evrakları tamamlamalıdır. Her bir ithalat türünün gerekliliklerini bilmek, ithalatçı ve / veya komisyoncuya verilebilecek maliyetli gecikmelerden, mallara el koymalarından ve para cezalarından ve cezalardan kaçınabilir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren gümrük komisyoncuları ve takas acenteleri için herhangi bir ruhsat sistemi yoktur. Kendi adına hareket eden herhangi bir tarafın bunu yapacak gerçeklere sahip olmasını sağlama sorumluluğu kesinlikle ithalatçı veya ihracatçıya aittir.

Mevcut gümrük kanununun 5. Maddesi (Konsey Yönetmeliği 2913/1992), anahtar bir kavram olan temsil ile ilgilidir. Bu hüküm, ithalatçı veya ihracatçının kendi adına hareket etmesi için üçüncü bir şahıs tayin etmesine izin verir. İthalatçı veya ihracatçı, üçüncü kişiyi iki sıfatla, yani doğrudan temsilci veya dolaylı temsilci olarak görevlendirebilir. Doğrudan temsilci ithalatçı / ihracatçı adına hareket edecek ancak eylemlerinden kaynaklanan gümrük borcundan sorumlu olmayacak, dolaylı temsilcinin ise gümrük borcu için müşterek ve müteselsil sorumluluğu olacaktır. Neredeyse tüm durumlarda, üçüncü taraf aracılık hizmetlerini doğrudan temsil temelinde sunmayı seçecektir. Sonuç olarak ithalatçı veya ihracatçı, gümrük komisyoncusu tarafından risk veya hata ve ihmallere tamamen maruz kalır.

Diğer ülkeler


Kuveyt

Kuveyt Gümrükleri Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmıştır (Kuveyt Hükümeti-gümrükler) Ayrıca bir ruhsat almak için birkaç adım gerektirir. Mevduata ek olarak. ve bazı sınavlar. Gelen / giden tüm gönderileri temizleyebilir. ve gümrük adına gerekli tüm vergileri toplamak
https://www.eqab.net Kuveyt'te Özel Komisyoncu. neredeyse bu listenin başında

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da aynı kural ve düzenlemeleri takip ediyor. Baş harfleri yüzde yüz. Ancak Kuveytli gümrük komisyoncusu Suudi sınırlarında hizmet veremez ve bunun tersi de geçerlidir.

Singapur

Singapur , rekorlu ithalatçı veya ihracatçının , gönderilerin doğru ve zamanında beyanından sorumlu olmaya devam etmesi nedeniyle , Avrupa Birliği modelini geniş ölçüde takip etmektedir. Bununla birlikte , gümrük beyannamesini yapan kişinin tescil ettirilmesini ve yeterlilik testlerini geçmesini isteme açısından da ABD ve Avustralya'ya benzer . Tüm beyanlar, bu amaçla Singapur Gümrükleri tarafından lisanslanan Tradenet Ön Uç uygulamalarından biri kullanılarak Singapur Gümrük Ticaret sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır.

Singapur Gümrük İdaresi tarafından açıkça tanınan bir Gümrük Müşaviri rolü bulunmamakla birlikte , gümrük işleme zincirindeki çeşitli hizmet sağlayıcıları için ayrı bir tanıma vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Varlık bildirme - Sayı (UEN) belirlenmesi bildirerek varlık ithalatçı veya kayıt ihracatçısı olan ve benzersiz ithalat, ihracat veya aktarma için bir deklarasyon yapmak için kullanılıyor.

Bildiren Temsilci - Bir beyan eden temsilci, beyan eden bir kuruluş tarafından kendi adına bir beyanda bulunmak üzere atanan bir kuruluştur. Bir beyan acentesi, bir nakliye firması veya Tradenet Services Pte Ltd ( TNETS )gibi uzman bir gümrük hizmeti sağlayıcısı olabilir.

Beyan Sahibi - Beyan sahibi, beyan eden acente için beyanda bulunan kişidir. 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, beyan sahipleri Singapur Gümrüklerine kayıtlı olmalı ve Singapur Gümrük yeterlilik testlerini geçmiş olmalıdır.

TradeNet Ön Uç Çözüm Sağlayıcısı - Singapur Gümrük Tradenet sistemine bildirimde bulunulabilen bir yazılım sağlayıcısı.

Beyan kuruluşlarına entegre bir hizmet sağlayan ve bu nedenle Singapur'da bir gümrük komisyoncusuna en çok benzeyen tek hizmet sağlayıcı, Tradenet Services Pte Ltd'dir ( TNETS ). TNETS ayrıca, 100 milyar SGD'nin üzerinde bir ticari değerle yıllık 1,2 milyon Ticari Beyannameyi işleyen en büyük beyanname hizmeti bürosudur.

Pakistan

Gümrük Müşavirleri, Pakistan'da genellikle Takas Temsilcileri olarak bilinir. Gümrük İdaresi tarafından 18-6-2001 TARİHLİ VIDE SRO 450 (I) / 2001 kapsamında ruhsatlandırılmıştır.

Hindistan

Gümrük Müşavirleri, başvuru sahibinin Hindistan'da ticari faaliyetlerini yürütmeyi planladığı alan üzerinde yargı yetkisine sahip olan ve 2018 Gümrük Müşavirleri Lisans Yönetmeliği'ne tabi olan Gümrük Komiseri tarafından lisanslandırılmıştır.

Kosta Rika


Gümrük komisyoncusu, Gümrük Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından yetkilendirilir, üniversite derecesi şartı Gümrük İdaresi Lisansı ve iki yıllık deneyim, artı ilk gümrükte 10.000 $ kefalettir. Kosta Rika'daki meslekler için en fazla risk olanlardan biri olan, hata veya yanlış caculo tarife sınıflandırması durumunda ağır para cezaları var.

Filipinler

Gümrük komisyoncusu, tarife ve gümrük kanunları, ithal veya ihraç edilen mal veya eşyanın gümrük idaresinden gümrükleme işlemlerine ilişkin kural ve düzenlemeleri, gümrük vergileri, vergiler ve tahakkuk eden diğer harçların hesaplanması ve ödenmesi dahil olmak üzere ithalat veya ihracat belgelerinin hazırlanması, Müşterileri ithal veya ihraç edilen malların sınıflandırılması veya değerlemesi ile ilgili olarak herhangi bir devlet kurumu önünde temsil etmek VE Gümrük Müşavirleri için Mesleki Düzenleme Kurulu tarafından olduğu gibi geçerli bir lisansın iyi niyetli bir sahibidir.

Avustralya

Avustralya'da gümrük komisyoncuları Avustralya Gümrük ve Sınır Koruma Servisi tarafından lisanslanmıştır

Bir komisyoncu ile müşteri arasındaki ilişki, malların fiili ithalatından önce başlayabilir. Öncelikle Gümrük Vergisi , Vergi oranları ve hükümetin ticaret düzenlemeleri ve Karantina izninin karmaşık bir incelemesinin yapılması gerekebilir. Komisyoncular, doğruluk ithalatçı için kritik önem taşıdığından, yukarıdaki nitelikte danışmanlık hizmetleri sağlamak için eğitilmiş ve lisanslanmıştır. Komisyoncular, müşterinin iş faaliyetlerine ilişkin samimi bilgileri nedeniyle, ilişkilerinin kopması zor olabilir. Bir komisyoncu bir iş için belgeleri aldığında, onu şirket sistemine kaydeder, daha sonra bir gümrük girişini işlemek için:

• Malları gümrük düzenlemelerine göre sınıflandırın
• İthalatçıdan ilgili izinleri alın
• Gümrük girişini bir 'derleme' sisteminde işlemek ve;
• İthalatçı adına harç ve vergileri ödemek

Yukarıdakiler tamamlandıktan ve gümrükten izin verildikten sonra tam bir sevkiyat yapılır. Müşteriye ödeme için fatura gönderilmeli, ardından kargo gümrüklü depodan alınarak müşterinin belirlediği tesise teslim edilebilir.

Kanada

In Kanada gümrük müşavirleri, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (Kanada Gümrük) tarafından lisanslıdır ve en Kanada Gümrük Komisyoncular Derneği üyesidir. Gümrük komisyoncusu lisansları, Gümrük Müşavirleri Lisans Yönetmeliği (SOR / 86-1067) ve Gümrük Kanunun 9. Bölümü kapsamında verilmektedir.

Yeni Zelanda


Yeni Zelanda'da gümrük komisyoncusu olarak çalışmak için Benzersiz Kullanıcı Kimliğine (UUI) ihtiyacınız vardır. UUI Akreditasyonu, Gümrük Komisyoncuları ve Yeni Zelanda Nakliye Taşımacıları Federasyonu (CBAFF) tarafından belirlenen üç sınavı geçip geçerek elde edilebilir .

Güney Kore


Gümrük komisyoncusu gümrük idaresi tarafından ruhsatlandırılır. Gümrük komisyoncusu 2 ayrı sınavı geçmelidir. 1. test çoktan seçmeli, 2. test kompozisyon tipidir. Gümrük hukuku, değerleme esasları, notlu HS başlıkları ve uluslararası ticaret kurallarındaki önemli maddeleri ezberlemelidirler.

Örneğin, UCP, CISG ..


Gümrük müşavirinin rolleri diğer ülkelere göre daha geniştir. Gümrük işlemlerinden, Gümrük uyum danışmanlığından idari itiraza kadar.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları