Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılıyor

Son Güncellenme Tarihi: 27.05.2017 |

Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılıyor

Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılıyor
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kanuna göre;
1. 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapsamındaki kesinleşmiş alacakların yapılandırmaya konu edildiği,
2. Yapılandırmaya konu alacakların esas itibarıyla 31/03/2017 tarihi dikkate alınarak belirlendiği,
3.İçeriğinin, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklardan oluştuğu,
4.Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacakların da kapsama dahil edildiği,
5.Alacak asıllarının tamamı ile bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine, Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları, idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
Gibi hususlar hüküm altına alınmış olmakla bitlikte Uygulama tebliğleri ile kapsamın genişleyeceği ön görülmekte.

Konuya ilişkin Resmi gazete örneğine ulaşmak için tıklayınız. 

Haki Demirtaş
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler