Hareket ve Sınır Gümrük Müdürlüklerince Yapılan Ulaştırma İş ve İşlemleri

Son Güncellenme Tarihi: 12.10.2021 |

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı muhatap, “Hareket ve Sınır Gümrük Müdürlüklerince Yapılan Ulaştırma İş ve İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Hareket ve Sınır Gümrük Müdürlüklerince Yapılan Ulaştırma İş ve İşlemleri

Yazıda, ulaştırmaya ilişkin hizmetlerin sınır kapılarında tek elden ve mahallinde Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmesi amacıyla 25.07.2006 tarihinde Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları arasında yetki devrine ilişkin Protokol imzalandığı anımsatıldı. Ayrıca, 31.07.2013 tarihinde imzalanan "Veri Değişimine İlişkin Protokol" uyarınca, ulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin kontrol ve kayıt işlemlerinin 23.06.2014 tarihinden itibaren iç gümrüklerde de (hareket gümrüklerinde) gerçekleştirilmeye başlandığı anımsatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net Otomasyon Sistemi ile Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri entegre edilerek, sınır kapılarından giriş/çıkış yapan tüm yerli ve yabancı taşıtların kayıt altına alındığı belirtildi. Mevcut Protokoller gereğince, gümrük personelince yapılan hatalı veri girişlerinden yabancı plakalı taşıtlardaki plaka düzeltmelerinin Ticaret Bakanlığınca, Türk plakalı taşıtların plaka düzeltmelerinin ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmasının kararlaştırıldığı iletildi.

Bununla birlikte, gümrük personelince yapılan veri girişlerine göre U-Net Otomasyon Sisteminde olumlu veya olumsuz sonuç bilgisi döndüğü ve kontrollerin tamamının gümrük personelinin veri girişleriyle şekillendiği dikkate alındığında, U-Net Otomasyon Sisteminde kontrollerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu veri girişlerinde doğru ve eksiksiz bilgilerin yer almasının önem arz ettiği vurgulandı.

Diğer yandan, yerli/yabancı plakalı taşıtların sınır kapılarından yurda giriş/çıkış kayıt işlemlerine ilişkin Gümrük Müdürlüklerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilen son zamanlardaki yazıların incelenmesi neticesinde;

- Taşıt plakasının kayıtlı olduğu ülke isimlerinin yanlış girilmesi (örneğin Polonya yerine Romanya),

- Taşıma türüne uygun kayıt yapılmaması (transit bir taşımaya ikili bir taşıma olarak işlem yapılması vb.),

- Taşıt plakalarının sisteme hatalı girilmesi,

- Geçiş belgelerinin geçerlilik yıllarına dikkat edilmeden veri girişlerinin yapılması (2020 yılı UBAK izin belgelerinin ve TRACECA geçiş belgelerinin 2021 yılı Ocak ayında 2021 yılı belgesi olarak kullandırılması vb.),

- Taşıt sınır giriş-çıkışlarının gümrük sisteminde olmasına rağmen ulaştırma sistemine aktarılmaması,

gibi işlem hatalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzeltilmesinin talep edildiği ve her geçen gün bu hatalı işlemlerin artarak devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu hatalı veri giriş işlemlerinden dolayı gerekli yazışmalar tamamlanıncaya kadar yerli/yabancı taşıtlar sınır kapılarında bekletildiği ve bu durumun şikayet konusu olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, hareket ve sınır gümrüklerinde yapılan veri giriş hatalarının en aza indirgenerek yerli ve yabancı taşımacıların mağdur olmaması ve sürecin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla,

- Hareket ve sınır gümrük müdürlüklerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi,

- Veri giriş hataları ile gümrük sisteminde olan ancak ulaştırma sistemine aktarılmayan kayıtların öncelikle Ticaret Bakanlığının ilgili teknik birimlerince incelenmesinin, varsa gerekli düzeltme işlemlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmasının uygun olacağı bildirildi.

Ayrıca, imzalanan Protokoller gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gümrük personeline verilecek olan eğitimin, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemediği dikkate alındığında, Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek tarihlerde yılın son çeyreğinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği ifade edildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Lojistik Haberleri