Gümrük Rejimi Nedir? Kaç Tane Gümrük Rejimi Vardır?

Son Güncellenme Tarihi: 1.03.2022 |

Gümrük Rejimi Nedir? Kaç Tane Gümrük Rejimi Vardır?

Gümrük Rejimi Nedir? Kaç Tane Gümrük Rejimi Vardır?
Gümrük Rejimi Nedir?

Gümrük Rejiminin ne demek olduğunu anlamak için önce ‘rejim’ kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Rejim sözcüğünün kökü latince ‘regimen’ kelimesidir. Yönetim, hükmetme ve kumanda anlamlarına gelir. Regimen sözcüğü Fransızcaya ‘regime’ olarak aktarılmıştır. Yönetim, düzen anlamını taşımaktadır. Bu sözcük Türkçede ‘rejim’ olarak kullanılmaktadır. Düzen, düzenleme biçimi ve yönetim anlamlarında kullanılmaktadır.

Buradan hareketle Gümrük Rejimi kavramının eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için takip edilmesi gereken belirli kurallar manzumesi anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Örneğin kilo vermek için yada sağlıklı bir yaşam sürebilmek için uyulması gereken kuralar bütününden oluşan belirli ‘rejimler’ (diyetler) uygulanmaktadır.

Bu anlamda eşyanın ithali, ihracı yada ülkemizden transit geçişinin sağlanması için veya başka bir değişle eşyanın istenilen yönde hareketini sağlayabilmek için belirli kurallara uyulması gerekir.

Türkiye’de Serbest Dolaşımda bulunan veya Serbest Dolaşıma Girmemiş eşyalar dış ticarete konu edilmek isteniyorsa bir Gümrük Rejimine tabi tutulmak zorundadır.

Gümrük Rejimleri Kaç Ayrılır?

Gümrük Rejimleri Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri olarak iki başlık altında incelenebilir.

Bir gümrük rejiminin Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi olması Şartlı Muafiyet Düzenlemesine tabi olup olmamasına bağlıdır.Şartlı Muafiyet Düzenlemesi Nedir?

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi Gümrük Rejimine tabi tutulacak eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi anlamına gelir. Bu düzenlemede eşyaya ilişkin yapılacak işlem ve işçiliklerden ulusal bir ekonomik fayda sağlanması ana prensiptir.

Eşyanın Ekonomik Etkili bir Gümrük Rejimine tabi tutulmak istenmesi söz konusu eşya için doğabilecek gümrük vergilerinin teminata bağlanması, rejim hükümlerine uygun olarak hareket edilmesi ve sonunda eşyanın rejim hükümlerine uygun olarak yurtdışı edilmesiyle mümkün olmaktadır.

Kısaca Şartlı Muafiyet Sisteminde eşyaya ilişkin gümrük vergileri ödenmeden, teminata bağlanmak suretiyle işlemler yapılmakta ve gümrük rejimi sonlandırıldığında teminata bağlanan gümrük vergileri geri alınabilmektedir.

Hangi Gümrük Rejimlerinde Şartlı Muafiyet Düzenlemesi Uygulanır?

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi uygulanan Gümrük Rejimleri 5 tanedir.

Bunlar;
1- Transit Rejimi
2- Gümrük Antrepo Rejimi
3- Şartlı Muafiyet Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme Rejimi
4- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
5- Geçici İthalat Rejimi
olarak sıralanır.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Hangileridir?

Ekonomik gümrük rejimleri 5 tanedir.

Bunlar;
1-Gümrük Antrepo Rejimi
2-Dahilde İşleme Rejimi
3-Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
4-Geçici İthalat Rejimi
5-Hariçte İşleme Rejimi
olarak sıralanır.


Gümrük Rejimleri Kaç Tanedir?

Gümrük Rejimleri 8 tanedir.

Bunlar;

1-Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
2-Transit Rejimi
3-Gümrük Antrepo Rejimi
4-Dahilde İşleme Rejimi
5-Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
6-Geçici İthalat Rejimi
7-Hariçte İşleme Rejimi
8-İhracat Rejimi

olarak sıralanır.

Yazar: Gümrük TV
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Kavramları