Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması

Son Güncellenme Tarihi: 19.01.2022 |

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, “2021 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması” hakkında bir yazı yayımladı.

Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması

Yazıda, 20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince;

bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneğinden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,

Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması,

Sınavı kazanan adayın; belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili derneğe teslimi için dernekler tarafından tüm adaylara duyuruda bulunulması,

İlgili Derneğin; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgileri ile GMBS`deki bilgilerinin karşılaştırmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,

Komisyon tarafından adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS`deki kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması,

Tutanağın; adayın bütün süreçlerini içerecek şekilde (kaç defa sınava girdiğinin, staj süresinin tamam olup olmadığının, adli sicil arşiv kaydının olup olmadığının ve hangi okulun hangi bölümünden mezun olduğu hususları) düzenlenmesi,

Gerektiği belirtildi.

Adayların Derneğe verdiği ve Komisyona intikal eden "Tutanak Dosya"sında şu belge ve bilgiler yer alacak:

-Başvuru formu,

-T.C Kimlik Kartı/ Nufüs Cüzdanı fotokopisi,

-Mezun olduğu okula ilişkin diploma fotokopisi,

-TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi.

Diğer taraftan sınav komisyonlarınca, staj süresi içerisinde çift sigortalı olan adayların durumlarının Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12 Haziran 2017 tarihli yazı çerçevesinde değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunun düzenlenecek tutanakta belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

Diğer taraftan sınav komisyonlarınca, staj süresi içerisinde çift sigortalı olan adayların durumlarının Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12 Haziran 2017 tarihli yazısı çerçevesinde değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunun düzenlenecek tutanakta belirtilmesi, Bölge Müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmış dosyaların bir nüshasının aday bazında bir liste veya tutanakla ilgili derneğe teslim edilmesi, diğer dosya nüshasının ise ilgili Bölge Müdürlüğünde saklanması gerektiği vurgulandı.

İlgili derneğin, komisyon tutanağı dosyasını, adayın izin belgesi talep etmesi halinde, "Talep Dosyası" ile birlikte Ticaret Bakanlığına göndermesi gerektiği aktarıldı.

Gümrük Müşaviri yardımcılığı izin belgesi talep eden adayın, öncelikle derneğe müracaat ederek talepte bulunacağı, derneğin ise, "Talep Dosyası" ile birlikte, Bölge Müdürlüğünce teslim edilen adaya ait komisyon dosyasını Ticaret Bakanlığına intikal ettireceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Talep Dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler