İdarenin Tesis Ettiği İşleme Karşı, Hatalı Makama Başvurmanız Halinde; Başvurunuzun İdarece Yetkili Makama Ulaştırılacağını ve Bu Şekildeki...

Son Güncellenme Tarihi: 26.09.2017
Av. Umut COŞAR

Av. Umut COŞAR

İdarenin tesis ettiği işleme karşı, hatalı makama başvurmanız halinde; başvurunuzun idarece yetkili makama ulaştırılacağını ve bu şekildeki başvurunuzun usul ve yasaya uygun kılınacağını biliyor muydunuz?

Anayasa'nın "Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü" başlıklı 11 inci maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu; "Hak Arama Hürriyeti" başlıklı 36 ıncı maddesinde, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu hükümlerine yer verilmiştir. Hak arama hürriyetinin bir uzantısı olarak; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-e bendine göre, idari merci tecavüzü halinde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği; Gümrük Kanunu’nun 242/3. Maddesine göre de itiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itirazın süresinde yapılmış sayılacağı ve idarece yetkili makama ulaştırılacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla; gümrük idaresinin, idari itiraz prosedürüne tabi bir işlemine itiraz etmek yerine itiraz süresi içinde dava açılması ya da ilgili Bölge Müdürlüğü yerine Gümrük Müdürlüğüne ya da farklı bir yerdeki Bölge Müdürlüğüne başvurulması halinde; başvurulan makam, başvuru dilekçesini yetkili makama ulaştırma sorumluluğundadır. Bu şekilde yapılan başvuruda, yetkisiz makama başvurulan tarih esas alınarak işlem yapılır.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Hukuku