Gümrük İdaresinin Tesis Ettiği İşlemlerde, İşleme Karşı Başvurulacak Yeri ve Başvurma Süresini Belirtmek Zorunda Olduğunu Biliyor uydunuz?

Son Güncellenme Tarihi: 18.09.2017
Av. Umut COŞAR

Av. Umut COŞAR

Gümrük İdaresinin tesis ettiği idari işlemlerde; işleme karşı başvurulacak kanun yolunu, idari mercii ve başvuru süresini göstermesi en üst hukuki norm olan Anayasanın bağlayıcılığının zorunlu bir sonucudur.

Bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasanın 40'ıncı maddesinin ikinci fıkrası, ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeksizin, doğrudan uygulanabilir nitelik taşımasından dolayı yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak idari veya yargı mercileri ve kanun yollarıyla sürelerini belirtmesi zorunludur.

Bu itibarla, idari işlemlerde, belirtilen şekillerde açıklamaların yer almaması halinde muhatabın süresinden sonra hatalı idari merciye başvurması halinde; başvuru hatalı merciye yapıldığından ya da süreaşımından ötürü reddedilememesi gerekir. Muhatabın, idarenin aksi yöndeki eylemi neticesinde zarar görmesi halinde ortada hizmet kusuru bulunduğundan zararının tazmin edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Hukuku