Beyannamenin Zayi Edilmesi Halinde Talep Edilecek Nüsha İçin Gümrük Kanunu’nun 241/6-d Maddesinde Düzenlenen Cezanın Uygulanmayacağını...

Son Güncellenme Tarihi: 9.10.2017
Av. Umut COŞAR

Av. Umut COŞAR

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/6-d maddesinde; aynı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması halinde, usulsüzlük cezasının, Kanunun 241/1 inci maddesinde belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanacağı öngörülmüştür. Anılan Kanun hükmünün atıf yaptığı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 13 üncü maddesi, ‘’İlgili kişiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar.’’ düzenlemesi ile 11 inci maddeye yollamada bulunmakta olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 11 inci maddesi ise, ‘’Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar.’’ hükmüne amirdir. 11 inci maddenin gerekçesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir; Bu madde ile gümrük işlemleri ile ilgili kişilerin, bu işlemlerle sınırlı kalmak koşuluyla, gümrük idarelerinin talep ettiği belge ve bilgileri vermesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. Gümrük işlemleri nedeniyle, alım-satım faturası, proforma faturalar, alım-satım sözleşmesi ithal veya ihraç eşyasına ilişkin firmanın muhasebe kayıtları gibi beyanı destekleyen belge ve bilgiler talep halinde gümrük idaresine ibraz edilecek; bu bilgilerin gizliliği ileri sürülerek bunların verilmesinden kaçınılamayacaktır. Gerekçede, saklanması gereken belgeler; beyanı destekleyen belgeler başlığı altında müphem olarak toplanmakta, örnekleme yolu ile de; alım-satım faturası, proforma faturalar, alım-satım sözleşmesi ithal veya ihraç eşyasına ilişkin firmanın muhasebe kayıtları sayılmaktadır. Bu nedenlerle, Kanunun herhangi bir maddesinde saklanması gerektiği yönünde hüküm bulunmayan ‘’beyanname’’nin zayi olması nedeniyle, saklanması gerekli belgelerden olduğu yönündeki iddiadan yola çıkarak usulsüzlük cezası kesilmesi mümkün değildir.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Hukuku